กฎ กติกา มารยาท

1. หมวดทั่วไป

1.1 ทุกกระทู้ ทุกความคิดเห็น ทุกคำตอบ จะถูกส่งขึ้นระบบ และแสดงโดยอัตโนมัติ เพื่อการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ โดยจะผ่านการตรวจสอบจาก admin ทีหลัง โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง

1.2 ห้ามลงข้อมูลสำคัญส่วนตัว อาทิเช่น ข้อมูลทางการเงิน หมายเลขบัตรเครดิต username password ต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผู้ไม่หวังดีหรือประสงค์ร้าย นำไปเผยแพร่และใช้ในทางเสีย ๆ หาย ๆ ได้

1.3 กรุณาโพสกระทู้ให้ตรงหมวดหมู่ (สำคัญมาก)

1.4 ห้ามโพสรูปโป๊ หรือรูปที่ส่อไปในทางไม่ดี

1.5 ห้ามโพสประกาศเกี่ยวกับสินค้าขายตรง, Work at Home, ขายประกัน, อาหารเสริม, MLM และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าต่าง ๆ สามารถกระทำได้โดยอิสระ แต่ทางเว็บจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในทุก ๆ ธุรกรรมที่ทำการซื้อขายกัน และสำหรับเรื่องการโอนเงิน หรือธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านใช้ดุลยพินิจตัดสินใจด้วยตัวเอง หากมีปัญหาเกิดขึ้น admin และทีมงาน จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

1.7 admin และผู้ดูแลบอร์ด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ หรือความคิดเห็น คำตอบต่าง ๆ อันมีเหตุจำเป็นให้ลบโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิก และเจ้าของกระทู้ หรือความคิดเห็นนั้น ๆ ทราบล่วงหน้า

1.8 หากท่านสมาชิกพบเห็นข้อความใด ๆ ที่ขัดต่อ กฎ กติกาการใช้บอร์ด หรือขัดต่อศีลธรรม กรุณาแจ้งให้ admin หรือผู้ดูแลบอร์ดทราบทันที เพื่อจะได้ดำเนินการลบ หรือแก้ไขทันที

2. หมวดเกี่ยวกับหนังโม

2.1 คำนิยาม "คนโม" คือ บุคคลซึ่งนำหนังที่ไม่มีบรรยายไทย หรือไม่มีพากย์ไทย มาทำการแปลภาษาใส่บรรยายไทยเข้าไป หรือใส่พากย์ไทยเข้าไป

2.2 คำนิยาม "หนังโม" คือ หนังซึ่งผลิตโดย "คนโม"

2.3 กฎเกี่ยวกับหนังโมนี้ คุ้มครองเฉพาะคนโม ที่ขายสินค้าในบอร์ดนี้เท่านั้น

2.4 ผู้ที่ซื้อสิทธิ์ หรือขออนุญาตจากคนโมแล้ว ไม่จำเป็นต้องอ่านกฎนี้

2.5 ห้ามจำหน่ายหนังโม ที่คนโมจำหน่ายยังไม่ถึง 30 วัน โดยนับจากวันที่เริ่มจำหน่ายในเว็บนี้
2.5.1 คนโม ซึ่งเป็นผู้เสียหายเท่านั้นต้องเป็นคนแจ้งเอง
2.5.2 ผู้กระทำผิดครั้งที่ 1 จะถูกล๊อคกระทู้ 7 วัน หากตั้งกระทู้ใหม่ ก็จะตามไปล๊อค
2.5.3 ผู้กระทำผิดครั้งที่ 2 จะถูกล๊อคกระทู้ 14 วัน หากตั้งกระทู้ใหม่ ก็จะตามไปล๊อค
2.5.4 ผู้กระทำผิดเกิน 2 ครั้ง จะถูกล๊อคกระทู้ 30 วัน หากตั้งกระทู้ใหม่ ก็จะตามไปล๊อค

2.6 ผู้ที่ขายหนังโม ต้องให้เครดิตคนโม โดยต้องแสดงชื่อคนโม และลิงค์ไปยังกระทู้ของคนโม โดยต้องแสดงในโพสแรกเท่านั้น
2.6.1 ผู้กระทำผิดครั้งที่ 1 จะได้รับคำตักเตือน
2.6.2 ผู้กระทำผิดครั้งที่ 2 จะถูกล๊อคกระทู้ 7 วัน หากตั้งกระทู้ใหม่ ก็จะตามไปล๊อค
2.6.3 ผู้กระทำผิดเกิน 2 ครั้ง จะถูกล๊อคกระทู้ 14 วัน หากตั้งกระทู้ใหม่ ก็จะตามไปล๊อค

2.7 การจำหน่ายหนังโม ที่คนโมจำหน่ายยังไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ให้ถือว่าผิดหมด

2.8 หากผู้กระทำผิดเป็นกระทู้ที่ปักหมุด ก็จะถูกเอาหมุดออกชั่วคราว โดยที่จะไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ

3. หมวดอื่น

3.1 ลิงค์ หรือข้อความใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถลิงค์ หรือเข้าถึงเว็บภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเว็บส่วนตัว หรืออื่น ๆ ต้องไม่ขัดกับกฎของเว็บ

3.2 รูปใด ๆ ซึ่งสร้างโดยสมาชิก ห้ามสมาชิกท่านอื่นนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของรูปนั้น ๆ

3.3 ห้ามตั้งกระทู้ที่มีลักษณะเหมือน หรือคล้ายกับกระทู้ซึ่งตั้งโดยสมาชิกท่านอื่น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสน หรือเข้าใจผิดได้ ซึ่งอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงลูกค้าให้หลงเข้าใจผิด

3.4 กระทู้ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 60 วัน admin ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าของกระทู้

3.5 ข้อความส่วนตัว Private Message (PM) ที่เกิน 30 วัน admin ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าของข้อความส่วนตัว

3.6 admin หรือผู้ดูแลเว็บ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกา มารยาท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า